– Fremtidens orienteringsplaner

Hos SIQON udarbejder vi orienteringsplaner (o-planer) for ABA-anlæg til brug for beredskabet. Vi har udviklet SIQ Orienteringsplaner – en metode, der giver installatør og anlægsejer en række unikke fordele ved oprettelse og løbende vedligehold af orienteringsplaner for alle ABA-anlæg. Metoden har vi udviklet på baggrund af næsten 10 års erfaring på området.

SIQ Orienteringsplaner er et nyt og unikt værktøj i branchen, der giver brugeren en lang række fordele i forbindelse med oprettelse og vedligehold af orienteringsplaner for ABA-anlæg.

Vi giver brugeren mulighed for at få adgang til alle orienteringsplaner i en online database. Herved sikrer vi, at du som bruger, altid har adgang til orienteringsplaner, og tilhørende dokumenter, for alle dine ABA-anlæg, uanset tid og sted.

Som udførende installatør, giver vi din tekniker, eller andre efter ønske, adgang til selv at foretage løbende rettelser direkte på orienteringsplanerne. Du kan som tekniker derfor se frem til at sparre tid på korrespondance, udprint, indtegning af noter i hånden og scanning af disse, og på den måde opnå større uafhængig af en teknisk tegner.

Som bruger af SIQ Orienteringsplaner får du mulighed for at kontakte en af vores tekniske tegnere i Siqon, hvis du har spørgsmål eller søger rådgivning i forbindelse med rettelser og ændringer til orienteringsplanerne – både gruppeplaner og situationsplaner, eller hvis du hellere ser, at vi udfører rettelserne – uden ekstra beregning. Vores tekniske tegnere vil hurtigt modtage besked herom og sørge for at varetage alle rettelser og opdatere gældende orienteringsplanerne i databasen.

Med SIQ Orienteringsplaner sikrer vi dig, at du altid kan følge arbejdshistorikken i forbindelse med tilretning vedligehold af orienteringsplanerne. På den måde er du aldrig i tvivl om, hvem der har foretaget hvilke ændringer og hvornår.

Uanset hvor mange anlæg du servicerer, udvider eller opretter, så garanterer vi, at alle kunder, som benytter SIQ Orienteringsplaner, kan se frem til store økonomiske besparelser ved alle udgifter der vedrører orienteringsplaner. Hertil skal tilregnes den enorme tidsbesparelse, som du kan se frem til, hvilket jo i sidste ende også kan ses på bundlinjen.

Hvis SIQ Orienteringsplaner lyder interessant for dig så kontakt os på siqon@siqon.dk eller ring på 31 50 45 15 for nærmere information.

I forbindelse med udarbejdelse af orienteringsplaner til ABA-anlæg, tilbyder vi også at udarbejde tegninger til anlægsdokumentation herunder:

 • Oversigtstegning over alle enheder på ABA-anlægget; Detektorer, alarmtryk, I/O-moduler, ABDL styringer mm.
 • Placeringer af systemdele
 • Installationstegning der viser kabelføring som udført
 • Placering af betjeningspaneler for andre bransikringsanlæg, der aktiveres af ABA-anlægget
 • Forbindelser af eventuelle samledåser
 • Placering af eventuelle kortslutningsisolatorer på en sløjfe

Fordele ved SIQ Orienteringsplaner

 • Online adgang til alle orienteringsplaner (situations- og gruppeplaner)
 • Foretag selv rettelser direkte i orienteringsplanerne – spar heraf omkostningen ved alle rettelser
 • Større uafhængighed af teknisk tegner
 • Spar tid på tlf. og mail korrespondance, udprint, indtegning af noter i hånden og scanning af disse
 • Få rådgivning og hjælp til udarbejdelse og vedligehold af orienteringsplaner
 • Ret orienteringsplaner her og nu ved serviceeftersyn og gennemgang med DBI eller RMG gruppen
 • Garanteret økonomisk besparelse

SIQ Sikkerhedsplaner

I SIQON har vi mange års erfaring med sikkerhedsplaner herunder pladsfordelingsplaner og flugtvejsplaner.

SIQON ApS

Vermundsgade 38E, 2.sal 
2100 København Ø
Email: siqon@siqon.dk
Tlf: +45 4213 8501
CVR: 31483719

15 + 7 =