– Vi kan varetage hele projektet fra start til slut

Når aftalen er hjemme, kan SIQON udføre den endelige projektering med alle detaljer for elinstallatøren.

Vi sørger for, at projektet overholder alle love og regler. En projektering består først og fremmest af tegninger i faste målforhold i A3-format og i farver.

Projekttegningerne viser alle detaljerne for:

 • Placering af komponenter
 • Systemadresser
 • Kabelføring

Som regel vil adressering, gruppeopdeling og kabelføring dog være overladt til elinstallatørens egen vurdering, da det afhænger af leverandøren og kabelføringen.

Når du tilføjer oplysningerne på tegningerne, indtegner SIQON derefter ændringerne og leverer de rettede tegninger til brug for den endelige dokumentation i projektmappen.

I projektmappen får du:

 • Målfaste tegninger
 • Komponentliste
 • Guide i grundlæggende regler ved installation af brandalarmeringsanlæg (kvik-guide)
 • Manualer
 • Datablade
 • Forbindelsesdiagrammer

SIQON kan på baggrund af udbudsmateriale, tegninger, besigtigelse, brandstrategirapport, byggetilladelse og anden dokumentation udarbejde et tilbudsgrundlag, der gør dig som elinstallatøren i stand til selv at beregne installationsprisen.

Vi hjælper dig med at vælge de rigtige og det nødvendige antal:

 • Detektorer
 • Alarmtryk
 • Lydgivere
 • Andet udstyr

Vi sikrer, at anlægget overholder love og regler, brandstrategirapporter m.m.

Det får du:

 • Anlægstegninger med afsættelse af komponenter
 • Komponentliste, så du blot selv skal forhandle prisen med leverandøren

SIQ Orienteringsplaner

Hos SIQON udarbejder vi orienteringsplaner for brandsikringsanlæg til brug for beredskabet.

SIQ Sikkerhedsplaner

I SIQON har vi mange års erfaring med sikkerhedsplaner herunder pladsfordelingsplaner og flugtvejsplaner.

SIQON ApS

Vermundsgade 38E, 2.sal 
2100 København Ø
Email: siqon@siqon.dk
Tlf: +45 4213 8501
CVR: 31483719

15 + 10 =